Cmentarz


Gmina Choczewo jest właścicielem Cmentarzy Komunalnych w Choczewie przy ul. Puckiej oraz w Zwartowie.


Administratorem Cmentarzy Komunalnych jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie.


Administrator Cmentarzy

Komunalnych urzęduje w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach

od 7:00 do 15:00, za wyjątkiem dni:

31 października, 1 listopada i 2 listopada

tel.: 58 676 32 12 lub tel. kom.: 722 270 606


Cmentarze Komunalne czynne są codziennie w godzinach od godz. 7:00 do godz. 22:00.

REGULAMIN CMENTARZA

© Copyright 2021 GZGK Choczewo - All Rights Reserved