Gminny Zakład Gospodarki

Komunalnej w Choczewie


ul. Pierwszych Osadników 77
84-210 Choczewo
Regon: 192029629 NIP: 588-19-46-569
e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl

Dyrektor Zakładu:
Marek Werochowski

Sekretariat:
Tel. 697 610 295

Księgowość:
Tel. 722 270 606

Dział Techniczny:
Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
Tel. 601 169 522 lub 697 616 995.

Wydawanie warunków przyłączenia, zaświadczeń: 
Tel. 601 875 960

Zamawianie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz zawieranie umów:
Tel. 601 270 346© Copyright 2021 GZGK Choczewo - All Rights Reserved