Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe zlecone przez klienta, nie objęte taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH© Copyright 2021 GZGK Choczewo - All Rights Reserved