GZGK w Choczewie

bip-logo-guzik
bip-logo-guzik

DZIAŁ TECHNICZNY

PODPISANIE UMOWY NA DOSTARCZANIE WODY I/LUB ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Podpisanie umowy następuje na pisemny wniosek właściciela nieruchomości
Skip to content