GZGK w Choczewie

bip-logo-guzik
bip-logo-guzik

DZIAŁ TECHNICZNY

ZGŁASZANIE I ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH

Inwestor zgłasza przystąpienie do wykonania:

Odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dokonuje uprawniony pracownik GZGK w Choczewie, poprzez sprawdzenie zgodności wykonania z warunkami przyłączenia oraz ze sporządzoną dokumentacją techniczną,

2. odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dokonuje uprawniony pracownik GZGK w Choczewie, poprzez sprawdzenie zgodności wykonania z warunkami przyłączenia oraz ze sporządzoną dokumentacją techniczną,

Odbioru dokonuje się w stanie odkrytym, tj. przed zasypaniem przyłącza,

3. odbioru dokonuje się w stanie odkrytym, tj. przed zasypaniem przyłącza,

Po dokonaniu odbioru następuje założenie i zaplombowanie wodomierza oraz zawarcie umowy na dostawę wody.

4. po dokonaniu odbioru następuje założenie i zaplombowanie wodomierza oraz zawarcie umowy na dostawę wody.
Skip to content