GZGK w Choczewie

bip-logo-guzik
bip-logo-guzik

Sprzedaż ciągnika MTZ

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY POJAZDU

Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż, stanowiącego własność Gminy Choczewo, ciągnika rolniczego Białoruś MTZ.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

 1. Pierwszych Osadników 77
  84-210 Choczewo
  tel.: 058 676 31 12

  Strona internetowa: www.gzgk.choczewo.com.pl
  e-mail: biuro@gzgk.choczewo.com.pl

   

 1. Opis pojazdu
  – marka: Białoruś, MTZ, nr rejestracyjny GWE 7ER3
  – nr VIN: 6389P
  – rok produkcji 1996r, data pierwszej rejestracji 2.12.1996r.
  – pojemność silnika 4750 cm3, rodzaj paliwa ON
  – nr dowodu rejestracyjnego: 1715308
  – przebieg: 951 Mth
  – brak przeglądu technicznego.

  Silnik pracuje, skrzynia biegów do remontu (łożyska, uszczelnienie), sprzęgło do wymiany. Hamulce do wymiany. Do naprawy blacharsko-lakierniczej, luzy w układzie kierowniczym. Do uszczelnienia i wymiany płynów. Pojazd posiada nowy rozrusznik i alternator.

  Więcej informacji można uzyskać podczas oględzin pojazdu.

 1. Cena wywoławcza:
  Cenę wywoławczą ustalono na kwotę: 15.000,00 zł brutto.
 1. Miejsce, termin, sposób złożenia i otwarcia oferty:
  1. Kopertę zawierającą ofertę oznaczoną następująco: „Przetarg pisemny na sprzedaż ciągnika rolniczego Białoruś MTZ — nie otwierać przed 05.01.2023r.” należy złożyć w sekretariacie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie do dnia 05.01.2023 roku
   do godziny 10:00.
  2. Ofertę należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
  3. O ważności oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie.
  4. Oględziny pojazdu możliwe są po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, na terenie oraz w godzinach pracy Zakładu. Osobą wskazaną do umożliwienia oględzin jest Pan Tomasz Lorek tel.: 721-990-777.
  5. Otwarcie przetargu odbędzie się w dniu 5 stycznia 2023 roku w siedzibie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 77, 84-210 Choczewo, o godzinie: 11:00.
  6. Oferent składając ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od dnia otwarcia oferty.
  7. W przypadku złożenia dwóch ofert o jednakowej najwyższej cenie, Sprzedający zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy zaoferowali jednakowe ceny. Sprzedający zawiadomi oferentów o dodatkowym terminie przetargu ustnego.
 2. Inne informacje:
  1. Sprzedający wybierze ofertę oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę brutto za pojazd.
  2. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu przelewu na konto Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie w Kaszubskim Banku Spółdzielczym o/Choczewo, numer: 49 8350 0004 2600 0l85 2000 0370 w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.
  3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odwołanie przetargu — bez podania przyczyn.

On

Skip to content