GZGK w Choczewie

bip-logo-guzik
bip-logo-guzik

Umowy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie pisemnych umów zawieranych z Odbiorcami usług

GZGK w Choczewie dostarcza wodę i odprowadza ścieki na podstawie pisemnych umów zawieranych z Odbiorcami usług zgodnie z ustawą.

Dostawca jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

 

 

Zawarcie umowy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodno-kanalizacyjnej, skutkującej zmianą Odbiorcy, Dostawca zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia i treści umowy.

Dostawca jest obowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

Zawarcie umowy powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodno-kanalizacyjnej, skutkującej zmianą Odbiorcy, Dostawca zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia i treści umowy.

Skip to content