GZGK w Choczewie

bip-logo-guzik
bip-logo-guzik

Zasady zapisywania na usługę wywozu nieczystości płynnych

Zamawianie wywozu

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie

przyjmuje telefoniczne zamówienia usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

pod numerem telefonu: 

601 270 346

Obowiązuje zasada wg kolejności zgłoszenia, a zapisy przyjmowane są maksymalnie na dwa tygodnie do przodu.

Potrzebne informacje

Podczas przyjmowania zamówienia, pracownik przyjmujący zamówienie informuje zamawiającego o:

1) terminie zamówionej usługi (data i przedział godzinowy),

2) aktualnej stawce opłat za wywóz z danej lokalizacji,

3) zasadach na jakich można dokonać rezygnacji z umówionej usługi,

4) możliwości płatności za usługę.

Rezygnacja ze świadczenia usługi

Zamawiający może dokonać rezygnacji z umówionej usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego tylko poprzez

1) przesłanie wiadomości tekstowej (SMS) na numer telefonu: 601 270 346 

2) wiadomości e-mail na adres:biuro@gzgk.choczewo.com.pl.

Rezygnacji można dokonać najpóźniej do godziny 13:00 dnia poprzedzającego planowany dzień wywozu.

Płatność

Zamawiający może zapłacić za usługę:

1) przed wykonaniem przez GZGK w Choczewie usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego

2) po otrzymaniu faktury (z dotrzymaniem terminu płatności wskazanego na dokumencie).

Płatność za usługę jest możliwa tylko przelewem.

W dzień wywozu

Kierowca wozu asenizacyjnego przed przystąpieniem do wykonania usługi
opróżnienia zbiornika bezodpływowego, zadzwoni do zamawiającego.

Dłużnicy

Każdego wtorku do godziny 14:00 sprawdzana jest lista dłużników, którzy nie uregulowali
w terminie płatności za wywóz nieczystości płynnych.

W momencie, gdy na liście zamówień usług opróżniania zbiornika bezodpływowego pojawi się dłużnik zostanie on poinformowany
o konieczności uregulowania zaległości.

W przypadku gdy nie ureguluje zaległości do terminu podanego przez pracownika GZGK w Choczewie, zostanie skreślony z listy osób zapisanych na usługę opróżniania zbiorników.

Skip to content